Vanliga frågor – Ekonomi och juridik vid entreprenader generellt

Hur tar jag reda på om ett företag (till exempel en entreprenör) har goda finanser och kapacitet att utföra ett uppdrag?

Innan man skriver under ett avtal med den entreprenör bör man alltid kolla att denne

  1. Har F-Skattsedel.
  2. Har god kreditvärdighet.
  3. Betalar skatter och andra avgifter i tid.

Varför är det viktigt att de företag jag anlitar har hög kreditvärdighet?

Ett företag som har hög kreditvärdighet har konsekvent betalat samtliga sina skulder i tid. Detta tyder på att företaget är seriöst och arbetar långsiktigt, något som är särskilt viktigt då man beställer större entreprenader, som kan kosta flera miljoner kronor, som kan vara under lång tid och vars slutresultat ska hålla i årtionden.

Att skulder betalas i tid år efter år kan också ses som en försäkring om att företaget inte kommer att gå i konkurs under entreprenadens pågående eller under den efterföljande garantitiden.

Hur tar jag reda på ett företags (till exempel en entreprenörs) kreditvärdighet?

Ett företags kreditvärdighet kan du ganska enkelt ta reda på genom att köpa en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag, till exempel UC, Syna, Creditsafe eller Bisnode (Soliditet).

Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett företags förmåga att betala sina skulder. Skulderna kan bland annat vara i form av lån och fakturor. För att beskriva kreditvärdighet delar banker och ekonomiska institutioner in företag i kreditvärdighetsklasser, även kallade kreditvärderingsklasser eller ratingklasser. Klasserna har idag olika skalor beroende på vem som förmedlar dem. Det finns följande skalor: från AAA till C, där AAA är bäst och från 1 till 5, där 1 indikerar mycket hög risk och 5 indikerar låg risk och är därmed bäst.

Källa: Wikipedia

Vad har Frakka, och de entreprenörer som Frakka rekommenderar, för kreditvärdighet?

Vi på Frakka tar alltid reda på entreprenörers kreditvänlighet innan vi samarbetar med dem eller rekommenderar dem för en kund. Givetvis presenteras alltid entreprenörers kreditvärdighet som en del av de beslutsunderlag vi tar fram för att understödja bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare i sina val av entreprenörer.

Frakka har näst högsta kreditvärdighet (AA) enligt det vanligt förekommande och väl betrodda kreditvärderingssystem som Bisnode Kredit, en sammanslagning av några av de största och äldsta aktörerna på den svenska kreditupplysningsmarknaden, använder.

Hur graderar Bisnode (Soliditet) kreditvärdigheten hos företag?

Bisnodes sexgradiga betygskala är som följer:

AAA – Högsta kreditvärdighet

Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

AA – God kreditvärdighet

AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt.

A – Kreditvärdig

För att uppnå A (Enkel-A) krävs nyckeltal som ligger på eller nära branschens genomsnitt.

AN – Nystartat bolag

Ges ut till nystartade företag där ingen negativ information finns.

B – Kredit mot säkerhet

Ges ut till företag med nyckeltal som ligger under branschens genomsnitt och till företag där negativ information finns.

C – Kredit avrådes

Ges till företag som har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang samt till företag med nyckeltal som långt understiger branschgenomsnittet. Företag som har allvarliga revisorsanmärkningar får också rating C.

(-) – Ej fastställd rating

Rating fastställs inte på företag där viktig information saknas, är inaktuell eller på företag som inte är aktiva.

Hur tar man reda på om ett företag (till exempel en entreprenör) betalar sina skatter och avgifter?

Till att börja med ska företaget ha en F-skattesedel. F-skattesedeln säger dock inte så mycket om hur företaget sköter sig utan man bör även titta närmare på företagets agerande.

Det enklaste sättet att ta reda på hur företag sköter sina betalningsuppdrag, förutom att kolla företagets kreditvärdighet, är att fylla i blankett SKV4820 och sedan mejla, posta eller faxa den till Skatteverket. Blanketten hittar du på Skatteverkets hemsida.

Om uppgifterna i det svar man får från Skatteverket stämmer dåligt överens med de uppgifter som entreprenören själv anger så bör man undersöka vad det kan bero på innan man ingår några avtal med entreprenören i fråga.

Hur skyddar man sig mot att entreprenören som gör eller har gjort stambytet går i konkurs?

I första hand bör man anlita entreprenörer som har hög kreditvärdighet och som betalar skatter och andra avgifter i tid, då risken för att ett sådant företag går i konkurs är relativt låg.

För att försäkra sig ytterligare kan man kräva av entreprenören att denne köper en så kallad fullgörandegaranti (eller fullgörandeförsäkring) som är specifik för projektet. Denna gäller nämligen även om entreprenören skulle gå i konkurs. Utan en fullgörandegaranti/fullgörandeförsäkring är det däremot inte möjligt för en beställare att få ut några som helst försäkringar eller garantier från en entreprenör om gått i konkurs.