Vanliga frågor – Säkerhet vid entreprenader generellt

Vad händer om någon av mina ägodelar skadas eller försvinner från min lägenhet under entreprenaden?

De flesta entreprenörer gör en fotodokumentation innan de påbörjar arbeta i en lägenhet. På så vis dokumenterar man vilka föremål som finns i lägenheten och eventuella skador som existerar innan entreprenaden sätter igång.

För att undvika skador i lägenheter lägger hantverkarna normalt ut skyddspapp, skyddsplats eller liknande innan de påbörjar arbetet i din lägenhet. Om du vill komplettera det skydd som hantverkarna satt upp så kan du be dem om plast och tejp, så att du kan skydda de saker som du är extra rädd om. Ett tips är att placera alla föremål som du är rädd om i en del av lägenheten där hantverkarna inte kommer att vistas.

Om något trots ovanstående åtgärder bevisligen skadats eller försvunnit ur en lägenhet på grund av entreprenörens oaktsamhet så ersätter entreprenören normalt den boende. Det är upp till entreprenören vars hantverkare har nycklar till din lägenhet att se till att ingen obehörig vistas där då efter att de låst upp ytterdörren.

Hur vet jag att de som befinner sig i och utanför min lägenhet verkligen är hantverkare?

Normalt brukar entreprenören vara noga med att deras hantverkare ska visa tydligt vilket företag de arbetar för, i första hand genom sina arbetskläder och i andra hand genom en obligatorisk legitimation som kallas ID06. Om du är osäker på om en person verkligen är en hantverkare så kan du be honom eller henne att visa upp sin ID06-legitimation. Du kan sedan kontakta platschefen, entreprenören eller fastighetsförvaltaren för att kontrollera om de personer vars legitimation du kontrollerat verkligen jobbar för entreprenören.

Måste jag lämna ut nycklarna till min lägenhet under entreprenaden?

Vanligtvis sätter entreprenören in tillfälliga lås i ytterdörrarna till alla lägenheterna vid de typer av entreprenader som kräver att hantverkarna går in och ut ut berörda lägenheter, till exempel stambyten. Detta för att hantverkarna ska kunna komma in i lägenheterna utan att behöva låna nycklar från de boende. Givetvis får även de boende ett exemplar (eller fler) av nycklarna som leder till deras lägenheter. Det här med tillfälliga lås är tyvärr svårt att komma runt i de fall då hantverkarna måste kunna komma in i olika lägenheter vid oregelbundna tidpunkter under längre tidsperioder.