Vanliga Frågor – Ekonomi och juridik rörande relining/rörinfodring

Frågor som rör ekonomi och/eller juridik för entreprenader generellt har samlats på sidan Vanliga frågor – ekonomi och juridik entreprenader generellt. De frågor, rörande ekonomi och/eller juridik, som är specifika för just relining presenteras nedan.

Kan man få ROT-avdrag för reliningsarbeten?

Man kan låta bostadsrättsinnehavare betala för de delar av reliningen som utförs i deras respektive lägenheter och därmed använda dessa personers rätt till ROT-avdrag. Fastighetsägare som är bolag eller bostadsrättsföreningar, och hyresgäster, har inte denna möjlighet i dagsläget. De delar av reliningen som utförs i gemensamma utrymmen kan inte omfattas av ROT-avdragen.

Information om vad som gäller angående ROT-avdrag hittar du på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrutarbete

OBS! Glöm inte att kontakta skatteverket och höra vad som gäller i ditt/ert specifika fall.