Vanliga Frågor – Praktiska frågor om relining/rörinfodring

Kan jag bo kvar i min lägenhet samtidigt som den relinas?

I regel kan hyresgäster och lägenhetsinnehavare bo kvar under tiden som deras lägenheter relinas, utan att besväras särskilt mycket av det pågående arbetet.

Om reliningen sker någon annan stans i fastigheten så påverkas man normalt inte alls, utom då vatten stängs av i hela fastigheten och vid liknande tillfälliga avbrott. Dessa typer av händelser aviseras normalt i förväg.

Dammar och låter det mycket under reliningen (liksom det gör under stambyten)?

Själva reliningen låter inte mycket men innan man relinar måste de berörda rören rensas och spolas, vilket genererar till en del smuts och buller. Särskilt om rören är hårt igensatta kan det låta men del i och med att man i så fall måste använda renskedjor eller speciella skärhuvuden för att få bort den värsta smutsen.

Även den kompressor som håller epoxystrumpan uppblåst i röret medan plastmassan torkar låter litegrann.

Ovanstående ljud kan dock inte jämföras med oväsendet som uppstår under stambyten. Eftersom de gamla rören ligger kvar under reliningen, medan de nya rören skapas (se sidan Vanliga Frågor – Generellt om relining/rörinfodring), så behöver man inte bila bort betong för att komma åt dem, vilket man behöver göra under stambyten. Relining är därför betydligt tystare och renare än stambyten.

Hur skyddar jag mina ägodelar från damm och andra skador under reliningen?

Hantverkarna som utför reliningen lägger normalt ut skyddspapp på golv och täckplast på väggar som berörs av ingreppet. Givetvis så förväntas hantverkarna också behandla lägenheter och inventarier med en viss försiktighet. För säkerhets skull rekommenderar vi ändå att du flyttar undan saker som är ömtåliga och/eller som du är rädd om (i god tid) innan det är dags att relina din lägenhet. Hantverkarna har oftast flera lägenheter att relina, vilket innebär att de får bära in och ut maskiner och diverse utrustning i flera lägenheter, ofta under tidspress.

Som en extra säkerhetsåtgärd kan du även täcka in möbler, och annat som ligger i riskzonen, med skyddsplast. Du kan fråga hantverkarna om de har någon plast över efter att de plastat in väggarna i din lägenhet.

Kan man ha sitt husdjur kvar i sin lägenhet då den relinas?

Husdjur kan vara kvar i lägenheter som relinas. Det är dock ägaren till husdjuren och lägenheten som ansvarar för att ingen (varken husdjur eller hantverkare) kommer till skada under reliningen på grund av det. Maskiner och verktyg kan utgöra risker för nyfikna husdjur. Om man till exempel äger en stor hund så kan det vara klokt att låsa in den i en del av lägenheten som inte påverkas av reliningen. Tänk också på att det kan låta en del då rören rensas och spolas (läs mer under Dammar och låter det mycket under reliningen (liksom det gör under stambyten)?).

Påverkas mina andra utrymmen i huset, till exempel vinds- eller källarförråd av reliningen?

Normalt kommer inga förråd att påverkas av reliningen, om inga rör som ska måste relinas finns där. Om entreprenören måste komma åt till exempel förråd så brukar de meddela det i god tid före reliningen startar.

Vart vänder man sig med praktiska frågor under en relining/rörinfodring?