Vanliga Frågor – Tidsaspekten av relining/rörinfodring

Hur lång tid tar det att genomföra en relining/rörinfodring?

Hur lång tid en relining/rörinfodring tar att utföra beror på många olika faktorer, som till exempel hur tjocka rören är invärtes, vilket skick rören är i och hur många meter rör som ska relinas. För att ge ett riktvärde så kan vi säga att det oftast tar ca 3 dagar att genomföra en relining.

Generellt går det snabbare att utföra en relining än ett stambyte (som kan ta allt från några veckor till flera månader), eftersom det bara är rören som berörs under reliningen medan man i samband med stambyten även renoverar de berörda våtutrymmena (kök, badrum, toaletter med mera). Dessutom måste man, för att komma åt att byta ut rören, bila upp de golv, väggar och tak som rören sitter i och det tar förstås tid. Bortsett från detta så går det inte snabbare att relina ett enskilt rör än att byta ut det.

Att jämföra tidsåtgången mellan relining och stambyte är endast delvis intressant då det är två olika företeelser som inte utesluter varandra. Snarare bör relining ses som ett komplement till stambyte, som förr eller senare är oundvikligt i alla fastigheter.

Hur lång tid tar det för plastmassan som används vid relining att stelna?

Det kan ta allt från 4 till 24 timmar för plastmassan att stelna vid relining. Hur lång tid det tar beror bland annat på rörens invändiga tjocklek, temperaturen på den omkringliggande luften (tillförs värme påskyndas processen) och vilken metod och plastmassa man använder.

Läs mer om relining-metoder under frågan Hur går relining till – strumpmetoden och lösplastmetoden? på sidan Vanliga Frågor – Generellt om relining/rörinfodring.

När och hur länge behöver hantverkarna tillgång till min lägenhet under en relining/rörinfodring?

Under den period som en relining pågår (normalt några dagar) behöver entreprenörens hantverkare då och då komma in i de lägenheter som berörs av reliningen. Exakt när hantverkarna får tillgång till lägenheterna regleras i kontraktet mellan beställaren (t.ex. en bostadsrättsförening) och entreprenören som utför reliningen. Vanligt är att man ger hantverkarna tillgång till lägenheterna under kontorstid (t.ex. vardagar kl. 07.00-18.00). Att hantverkarna har tillgång till lägenheterna under dessa timmar betyder inte att de kommer att vara där under hela den angivna tiden utan endast att de får komma in i lägenheten då. Anledningen till att man normalt inte anger mer exakta tidpunkter är att det är svårt att förutsäga exakt när hantverkarna kan behöva komma in i de berörda lägenheterna. Detta är särskilt fallet då reliningen omfattar ett stort antal lägenheter.

Kommer jag att påverkas av reliningsarbetet i fastigheten även då min lägenhet inte relinas?

Det kan hända att boende i fastigheter som relinas påverkas även då reliningen inte berör just deras lägenheter. Exempel på detta är när vatten måste stängas av i hela fastigheten medan rör till grannars lägenheter relinas. Dessa typer av störningar är dock i regel tillfälliga och meddelas normalt i förväg av entreprenören.