Vanliga Frågor – Generellt om relining/rörinfodring

Vad är relining/rörinfodring?

Relining innebär att man skapar ett nytt skikt av plastbeläggning inuti redan befintliga rör, så att det bildas ”rör i rören” rent faktiskt.  De nya rören är lika hållbara och har samma livslängd som de gamla rören. Även om de gamla rören skulle tas bort helt så skulle de nya rören behålla både form och funktionalitet till hundra procent.

Relining/rörinfodring är ett komplement till stambyten och kan aldrig ersätta dem. Genom att utföra relining på rör och stammar som blivit slitna så kan man skjuta upp det mer kostsamma, svårhanterliga och tidskrävande stambytet ytterligare ett antal år. Till slut kommer dock även de nya rören som kommit till genom relining att slitas. Att fortsätta att relina i all evighet är inte möjligt då rören blir trängre vid relining och därför för eller senare måste bytas ut genom ett stambyte.

Hur går relining till – strumpmetoden och lösplastmetoden?

Det nya innerskiktet av plast som skapas vid relining/rörinfodring kan komma till på två olika sätt: strumpmetoden och lösplastmetoden.

Strumpmetoden innebär att man för in en mjuk cylinderformad glasfiberstrumpa in i det befintliga röret. Detta görs med hjälp av tryckluft. Glasfiberstrumpan är indränkt med epoxy, som fastnar på rörens innerväggar och sedan torkar så att nya rör bildas inuti de gamla rören.

Lösplastmetoden innebär att man målar eller sprutar plastmaterial på innerväggarna av de gamla rören så att det bildas nya rör när plasten stelnar. Olika plastmaterial kan användas för detta.

Då strumpmetoden lämpar sig bäst för stående stammar och större rör medan lösplastmetoden typiskt används för avloppsgrodor och liknande så är det vanligt att man kombinerar de två metoderna.

Är det någon skillnad på relining och rörinfodring?

Relining och rörinfodring är två olika ord för samma sak. Ytterligare en synonym för samma företeelse är stamrenovering. Läs under frågan Vad är relining/rörinfodring? för information om vad dessa ord betyder.

När skall man relina/rörinfodra och när ska man stambyta?

Att relina går snabbare och är mindre kostsamt och mer behändigt (mindre buller, mindre avfall) än stambyten. Relining/rörinfodring framstår därför som det mer lockande alternativet i många fall. Relining är dock inte en permanent lösning och förr eller senare är det oundvikligt att byta ut stammarna.

Under frågan Vad är relining/rörinfodring? har vi redan konstaterat att relining är ett komplement till stambyten. Dels kan man skjuta upp stambytet några år genom att relina rören och stammarna och dels kan man relina och stambyte samtidigt, som en gemensam åtgärd. Man relinar då de delar av rörsystemet som är svåra att komma åt at byta.

Generellt kan man säga att relining kan vara ett lämpligt alternativ till stambyte då:

  • statusen på ett rörsystem generellt är bra men en del av rören har haft problem. Att byta ut alla stammar skulle vid sådana lägen vara onödigt.
  • de rör som har problem är svåra att komma åt. Det kan då vara lämpligt att relina dessa i stället för att bila upp väggar och golv för att utföra mindre ingrepp.
  • bostadsrättföreningen eller fastighetsägaren har ont om pengar och behöver skjuta upp det kostsamma stambytet några år så att man har lite längre tid på sig att stärka finanserna.

Generellt ska man välja stambyte framför relining tätskikt i våtutrymmen (till exempel badrum, kök och toaletter) och inte bara rörsystem har blivit slitna. Relining är bara en lösning för rör och stammar, inte tätskikt.

Varför är det billigare att utföra en relining/rörinfodring än att utföra ett stambyte?

Det är i och för sig inte billigare att bygga nya rör inne i de gamla rören, som man gör vid relining, än att byta ut rören, som man gör vid stambyte. Det som däremot gör reliningen billigare är allt arbete som krävs för att komma åt att byta ut alla stammar och rör i en fastighet. Att bila upp golv, väggar och tak tar tid och är både bulligt och dammigt. (Det är framför allt rivningen och bilningen som gör att det är svårt att bo kvar i berörda lägenheter under stambyten.) Allt detta slipper man vid relining eftersom man inte behöver blottlägga de slitna rören. Det enda som behövs är att komma åt lämpliga ställen där man kan skjuta in relinings-verktygen i rören. Det bullar inte. Det dammar inte och de boende kan därför bo kvar under reliningen, vilket förstås förenklar processen och gör den ytterligare billigare.

Nackdelen är att relining inte är en permanent lösning utan att stambyten är oundvikliga i längden. Läs mer om det under frågan När skall man relina/rörinfodra och i stället för att stambyta?.

Är relining/rörinfordring en grundligt testad och säker metod?

Relining är en metod som har används sedan 1990-talet. Med åren har de tekniker som används vid relining utvecklats och standardiserats och i dagsläget är de både väl beprövade, säkra och accepterade av såväl entreprenörer och fastighetsägare (privata och allmännyttiga) som myndigheter och branschorganisationer.

Har Frakka varit inblandad i reliningsprojekt tidigare?

Frakka har analyserat och förberett inför, upphandlat entreprenörer till, projektlett och ombesörjt med besiktning av ett stort antal reliningsprojekt. Några av dessa projekt kan du hitta på sidan Våra projekt. Kontakta oss gärna för mer information eller konsultation på 08-22 33 90 eller via info@frakka.se.