Vanliga frågor – Generellt om stambyte (hur ofta, när, hur osv)

Vad är stammar (ibland kallat rörstammar)?

De större, vertikala rör som mindre rör förgrenas ut ifrån, i en fastighet. De vertikala rör som leder till och från lägenheter i fastigheten ansluter till dessa stammar.

Vilka rör/stammar byter man ut under ett stambyte?

Under ett stambyte så brukar man generellt byta alla rör och stammar som leder spillvatten (avloppsrör) och tappvatten (kall- och varmvattenrör).

Radiatorernas rör och stammar, som leder varmvatten till och från elementen i huset, utgör ett separat system och brukar inte bytas ut i samband med stambyten.

Hur ofta bör man utföra ett stambyte i en fastighet?

Stammar har en livslängd på 30-60 år. Tätskiktens livslängd är ca 30 år. Med andra ord bör stambyten göras någon gång ungefär var trettionde år. Man bör i vilket fall inte vänta i mer än 60 år innan man byter stammarna i en fastighet.

Hur vet man när det är dags att renovera eller byta stammarna?

Om problem med rören och stammarna, till exempel läckage och/eller stopp, börjar hända alltmer frekvent så är det ett tecken på att stammarna kanske bör bytas ut.

Om det var 30 år eller mer sedan stammarna byttes ut sist så bör man också vara på sin vakt och hålla rörsystemet under uppsikt.

Vänta i vilket fall inte till att ett vattenläckage sker, då kostnaderna för att återställa fuktskador kan bli stora.

Varför bör man anlita en fastighetskonsult vid upplevda problem med en fastighets rör och stammar?

Det kan vara svårt för en lekman att avgöra hur ett rörsystem mår, om det har problem som bör åtgärdas och vilka åtgärder som i så fall bör vidtas. En fastighetskonsult kan analysera fastighetens rörsystem (behovsanalys) och komma med konkreta förslag på vad som kan göras åt eventuella problem, samt vad respektive åtgärd skulle innebära, kostnads- och tidsmässigt, i ett beslutsunderlag. Fastighetskonsulten kan även hjälpa till med upphandling av lämplig byggentreprenör, samt projektleda och besikta de åtgärder som beställaren väljer att vidta.

Vi på Frakka är fastighetskonsulter som kan hjälpa dig med behovsanalys och alla andra delar av stambytet. Kontakta oss på 08-22 33 99 eller via [email protected] för offert eller mer information.

Vad är det för skillnad mellan relining (stamrenovering) och stambyte?

Vid relining så kläs rören med plast från insidan, vilket gör att de fungerar ytterligare några år, om än med aningen trängre rör. Rening kallas även stamrenovering.

Vid stambyte så byter man ut rören och stammarna helt.

När bör jag välja relining respektive stambyte?

Relining är billigare än stambyte och kan vara ett bra val om man inte har tillgång till så mycket kapital och vill skjuta det kostsamma och besvärliga stambytet på framtiden i ytterligare att antal år. Relinginen går också snabbare att genomföra än ett stambytet så tidsfaktorn kan också påverka vad man väljer att göra.

Till slut kommer man, hur mycket man än relinar, till en punkt då stammarna faktiskt måste bytas ut.

Det är inte ovanligt att man kombinerar stambyte med relining, till exempel på de ställen där rören är svåra att komma åt.

Vad är stamspolning?

Rörspolning innebär att man spolar vatten med högt tryck genom stammar och rör, för att undvika att rören slammar igen.

Hur ofta bör man stamspola?

Man bör spola stammarna och rören i en fastighet ungefär var tredje eller vart femte år.

Varför går det inte att utföra ett stambyte utan att samtidigt renovera berörda badrum?

Till skillnad från då man utfor en relining så måste man vid ett stambyte riva bort delar av tätskiktet i de berörda våtutrymmena, för att komma åt de rör och stammar som ska bytas. Då tätskiktet är brutet så måste det bytas ut i sin helhet för att man ska vara säker på att ingen fukt kan komma in genom tätskiktet och orsaka skador. Då tätskiktet, som sitter under tapeter, kakel och klinkers, täcker hela våtutrymmet så måste allt i badrummet (både väggar, golv och armatur) rivas och återställas då tätskiktet tas bort och återställs. I och med detta blir badrumsrenoveringen ofrånkomlig i samband med stambyte.

Varför är det klokt att byta stammar samtidigt som man renoverar badrum?

I och med att man ändå måste badrumsrenovera i samband med stambyten (se punkten ovan) så är det sällan ekonomiskt försvarbart att renovera ett badrum bara för att några år senare, samband med stambytet tvingas att riva upp det renoverade badrummet igen. Dessutom är det mycket billigare att byta stammar än att renovera badrum, varför det är lika bra att byta stammarna i samband med badrumsrenoveringen.

Kan man byta några av stammarna, i en fastighet, åt gången eller måste man byta alla stammar på en gång?

Det går att byta delar av rörsystemen i en fastighet och lämna resten av rörsystemet opåverkat. Att byta ut ett helt rörsystem i en fastighet bit för bit, på detta sätt, är dock inte att rekommendera då det kommer att ta onödigt mycket tid och kosta onödigt mycket pengar att gång på gång få riva upp väggar, golv och tak i olika delar av fastigheten för att byta ut rör och stammar. Att byta ut hela rörsystemet på en gång är betydligt mer rationellt, kostar mindre och drabbar de boende under en mycket kortare tidsperiod.

Vad kostar ett stambyte?

Vad ett stambyte kostar beror på olika faktorer som till exempel vilken typ av stambyte man väljer, vilken standardutrustning som ingår i avtalet samt, för enskilda lägenheter, om man gör några tillval och/eller frånval.

Kontakta oss på Frakka via [email protected] eller på 08-22 33 99 för mer information och/eller för offert.