Vanliga frågor – Totalrenoveringar

Vad är en totalrenovering?

Med totalrenovering menar man generellt att flera olika, eller alla, typer renoveringar utför samtidigt i en fastighet. Det kan med andra ord handla om att både renovera och/eller byta ut vatten-stammar, el-stammar, ventilationssystem, våtutrymmen, fönster, dörrar, fasader och så vidare samtidigt.

Varför är det bättre att totalrenovera än att renovera fastigheter lite i taget?

Om man har råd så är det i princip alltid mer fördelaktigt att totalrenovera fastigheter än att utföra olika byten och reparationsarbeten separat. Att utföra reparationer vid olika tillfällen medför att man måste planera, projektera och sätta upp och ta ner verktyg och utrustning i omgångar. Man måste kanske även riva upp och återbygga väggar, golv och tak i omgångar vid uppdelning av olika reparationsarbeten. Detta kan resultera i att totala arbetstiden och arbetskostnaden blir väldigt mycket längre/högre vid punktvisa renoveringar än vid en totalrenovering.

Den enda egentliga anledningen, för de som ansvarar för fastigheter, att dela upp reparationsarbeten på olika tillfällen är att de för tillfället har dålig ekonomi men är i akut behov att få ett visst problem med fastigheten åtgärdat. Att utföra en enskild renovering innebär att man, även om man får betala mer i slutänden, kan komma undan lite billigare för tillfället. Det kan även vara svårt att bo kvar under en totalrenovering medan enskilda renoveringar kan tillåta kvarboende, även om det renoveringen är störande för de boende.

Kan jag bo kvar i min lägenhet under en totalrenovering?

Det kan variera från fall till fall men oftast går det inte att bo kvar under totalrenoveringar eftersom både vatten, avlopp och el kan vara avstängt under långa perioder.

Upphandlar och/eller projektleder Frakka totalrenoveringar?

Frakka upphandlar och projektleder i princip alla typer av entreprenader och totalrenoveringar är inget undantag. Tvärtom så arbetar vi på Frakka gärna långsiktigt med hållbara åtgärder och helhetslösningar. Vi tror att det bästa sättet att skapa långvariga relationer med kunder är att hjälpa dem med de långsiktigt mest fördelaktiga lösningarna.

Kontakta oss gärna på 08-22 33 90, via vår kontaktsida eller info@frakka.se med frågor eller för konsultation.