Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Frakka AB:s sekretesspolicy

All information om våra kunder och personer som anmält intresse för Frakka AB:s tjänster är helt konfidentiell och kommer aldrig vara nåbar för någon som inte är anställd på Frakka AB. Information om enskilda kunder och intressenter kan endast komma att nås av andra än Frakka AB:s personal om detta uttryckligen har godkänts av kunden/intressenten i fråga. Frakka AB:s personal är bundna genom tystnadsplikt att hålla sig till dessa restriktioner även efter att anställningen hos Frakka AB har upphört.