Om Frakka
PDF Skriv ut Skicka sidan

Vi trivs med det vi gör

Om FrakkaFrakka är ett konsultföretag som har specialiserat sig på stambyten, OVK och ventilation. Detta är något vi brinner för och vi vill utföra vårt jobb så bra som möjligt.

Vi finns till hands under pågående projekt för att underlätta processen för er som kund.

Fokus på det som är viktigt

Tid är en begränsad resurs för styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och för privata fastighetsägare. Tidsbrist leder i sin tur ofta till dåligt underbyggda beslut som riskerar att påverka hela fastigheten negativt. Vi tar fram underlagen som hjälper er att fokusera på de viktiga besluten som leder till en välmående fastighetsbyggnad.

Ordning och reda

Våra processer

Vi är ett konsultföretag som har ordning och reda på våra projekt. Genom upparbetade arbetssystem gör vi processerna för våra projekt effektiva och lättbearbetade. Vi har varit ISO 9001/14001-certifierade sedan 2009. I år, 2014, har vi valt att inte förnya certifieringen men vi kommer ändå fortsätta att arbeta såsom vi gjort under hela certifieringsperioden, till er och vår fördel.

Kvalitetspolicy

Frakka AB ska vara framstående inom kvalitets- och miljöområdet i landet för företag som arbetar inom samma arbetsområden.

Om FrakkaFrakka AB skall ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov för att bibehålla och förstärka förtroendet hos våra kunder. Frakka AB ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid. Kvalitet och oberoende är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid.

Konkret innebär policyn:

 • att ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och ligger i nivå med det som kunden efterfrågar
 • att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens
 • att systematisk egenkontroll och förbättring sker
 • att uppfylla lag- och myndighetskrav

Miljöpolicy

Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

Konkret innebär policyn:

 • att producera tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt
 • att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav
 • att vi miljöanpassar verksamheten i alla led
 • att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles
 • att vi förser våra kunder med tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle
 • att ständigt verka för en förbättring avseende vår miljöpåverkan.
 • att ständigt försöka föreslå förbättringar för kunder avseende deras miljöpåverkan