a-pris

Pris exklusive mervärdesskatt för enhet av arbete.

À-priset skall avse samtliga kostnader, inklusive kostnader för räntor och centraladministration samt vinst för en i entreprenadhandlingarnas mening färdig enhet av arbete eller en eller flera delar av kostnaderna, om så föreskrivs.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK – Byggandets Kontraktskommitté