a-prislista

Förteckning över á-priser.

À-priset skall avse samtliga kostnader, inklusive kostnader för räntor och centraladministration samt vinst för en i entreprenadhandlingarnas mening färdig enhet av arbete eller, om så föreskrivs, en eller flera delar av kostnaderna.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK – Byggandets Kontraktskommitté