AB 04

AB 04 står för “Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader” och är avsedda att användas vid s.k. utförandeentreprender, det vill säga entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen. AB 04 ersätter AB 92.