AB 06

AB 06 står för “Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten” och är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs. entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen.