absorption

Reducering av ljudenergin genom energiupptagning hos ett ämne.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

I akustik innebär absorption uppfångning av ljudvågor. Energin i ljudet övergår då till värme i det absorberande materialet. Det som inte absorberas reflekteras.

Källa: Wikipedia