ackreditering

Formellt erkännande av att ett organ (laboratorium, certifieringsorgan, besiktningsorgan eller kontrollorgan) är kompetent att utföra specificerade provningar, kalibreringar, mätningar, certifieringar etc.

Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer

Ackreditering, bemyndigande eller befullmäktigande att utföra en viss uppgift.

Källa: Wikipedia