allmän byggnad

(Enligt Plan- och bygglagen, PBL:) byggnad ägd och använd av stat, landsting, kommun eller svenska kyrkan och avsedd för sådant allmänt ändamål som dessa huvudmän har att tillgodose.

Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer

I fastighetstaxeringen byggnad som ägs och används av staten, kommun eller motsvarande och som används för allmän styrelse, förvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhet eller som fritidsgård och liknande.

Källa: Nationalencyklopedin