allmänbelysning

Belysning som vanligen åstadkoms genom likformigt placerade armaturer i rummet.

Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer

Det grundläggande ljuset
Allmänbelysning innebär just allmän belysning utan ett specifikt ändamål, som t ex takbelysning i vardagsrum eller kök. Allmänbelysning utgör den viktiga grunden och övrig belysning tillför därefter det lilla extra som sätter sin speciella prägel i varje miljö. Allmänljus ska vara bländfritt, ha ett jämnt ljusflöde och vara ekonomiskt.

Källa: Osram