AMA

“Allmän materiel- och arbetsbeskrivning” för VVS- och Kyltekniska arbeten. Branschdokument for upprättande av beskrivningar.”

AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning.
Här finns tusentals beskrivningar av väl beprövade tekniska lösningar för olika konstruktioner. Beskrivningarna används för att effektivt dokumentera och kommunicera genom hela byggprocessen, från anbudshandling till färdiga bygghandlingar. AMA är uppdelad i ett antal olika avsnitt eller fackområden: Administrativa föreskrifter, Anläggning, Hus, VVS, El och Kyl. De administrativa föreskrifterna spänner över alla fackområden och baseras på AB (Allmänna Bestämmelser) och ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader).

Källa: AMA Byggtjänst