AML

Arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:

– tekniska
– fysiska
– arbetsorganisatoriska
– sociala
– arbetets innehåll

Källa: Arbetsmiljöverket