anbudshandlingar

Anbud jämte handlingar som är fogade till detta eller däri angivna som gällande för anbudet.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK – Byggandets Kontraktskommitté

Anbudet och dess eventuella bilagor.

Källa: DokuMera.se