ångdiffusion

Vattenångmolekylers rörelse i en gasblandning som strävar efter att utjämna ånghalten i luft eller vattenångans partialtryck vid konstant totaltryck.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Diffusion är transport av vattenånga från fuktiga material eller fuktig luft till torrare material eller torr luft. Avdunstning är också en form av diffusion eftersom materialet torkar på grund av att vattnet ångar bort.

Byggnadsmaterial är olika täta mot vattenånga. Därför varierar problemet med diffusion. PVC-matta, PE-folie och plåt är exempel på mycket täta material med hög ångtäthet. Nålfiltmatta, tapet och kalkfärg är istället mycket öppna material med låg ångtäthet.

Exempel på fuktproblem som orsakas av diffusion är problem med vissa platta på mark konstruktioner, fuktavgivning från mark i krypgrunder, byggfuktsskador med betong eller lättbetong och sommarkondens i ytterväggar med tegelfasad.

Källa: akkonsult.se