ånggenomgångsmotstånd

Tätskiktssystem ska vid nyproduktion och/ eller tillbyggnad av golv och väggar i bostäder ha ånggenomgångsmotstånd som är större än eller lika med 1 miljon s/m enligt ”Allmänt råd” i Boverkets Byggregler 6:5331, ”Vattentäta skikt”. Gränsvärdet enligt BBR ska uppnås av det vattentäta skiktet om det inte vid fuktsäkerhetsprojektering påvisats att annat ånggenomgångsmotstånd kan användas
utan risk för fuktskador. Enligt Branschreglerna, BBV, gäller detta även vid renovering.

Källa: Byggkeramikrådets branschregler för våtrum