ångkonvektion

Transport av vattenånga i en gasblandning genom att hela gasblandningen rör sig på grund av en differens i totaltryck.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Konvektion innebär lufttransport av vattenånga genom konstruktioner. Orsaken till att konvektion uppstår är skillnader i lufttryck över byggnader, den så kallade skorstenseffekten. Blåsig väderlek kan bidra till konvektion. Det är också vanligare med fuktkonvektion vintertid än sommartid.

Några vanliga fuktskador som orsakas av att luft färdas genom en konstruktion är kondensproblem på yttertak, kondensskador i ytterväggar och krypgrundsproblem. För att komma tillrätta med konvektion kan man bygga lufttäta konstruktioner med plastfolie eller vindtät väv, och täta alla genomföringar vid vägg- och takvinklar. Mitt på väggen räcker det med överlapp, men vid vägg- och takvinklar krävs mer än så.

Källa: akkonsult.se