ångspärr

Skikt med uppgift att hindra eller minska fukttransport genom vattenångdiffusion och fuktkonvektion.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer