arbete

Arbetsprestation, hjälpmedel, material och varor.

Arbetsprestation innefattar även utredning, projektering, handhavande av material och varor samt framtagande av handlingar för objektets förvaltning, exempelvis drift- och skötselinstruktioner och i förekommande fall relationshandlingar.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK – Byggandets Kontraktskommitté