arbetsområde

Område som under entreprenadtiden står till entreprenörens disposition för entreprenadens utförande.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK – Byggandets Kontraktskommitté