arbetsplattform

Anordning för lyft av personer i arbetskorg som genom manöverorgan kan ställas in i olika arbetslägen.

Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer