äta-arbeten

Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK – Byggandets Kontraktskommitté