auktoriserad

Bemyndigad av organisation, myndighet eller liknande för visst ändamål, till exempel att utföra visst arbete.

Auktorisation är en sorts kvalitetsmärkning eller kompetensklassificering som kan ges till utövare av tjänster där missbruk kan orsaka stor skada hos deras kunder.
Auktorisation kan ges av myndighet eller branschorganisation som också har en övervakande roll och dit man kan anmäla om en leverantör inte lever upp till de krav som ställs.

Källa: Wikipedia