avjämningsmassa

Cementbaserad massa för golvavjämning med syfte att förbättra planhet hos underlag.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer