avloppsledning

Rörledning för avledning av avloppsvatten, men även för avledning av andra vätskor.

Termen avlopp används som kortform för avloppsledning.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Avloppsledningar ska förläggas med självfall och det innebär att man monterar ledningen med en lutning. En avloppsledning i ett hus ska förläggas med 1 % (1 cm per meter) lutning. Är lutningen för liten så kan det bli stopp, är lutningen för stor så rinner vattnet snabbare än de fasta komponenterna vilket också kan orsaka stopp.

Källa: Wikipedia