avluft

Luft som avlämnas till det fria.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Frånluft som avlämnas i det fria

Källa: Arbetsmiljöverket