backventil

Ventil som tillåter flöde i endast en riktning.

Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer.

En backventil släpper fram gas eller vätska i ett rörsystem enbart i en riktning.

Källa: Wikipedia