BÄR

Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad.

(Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (2010:900). Till den nya lagen har Boverket infört nya regler för ändring av byggnader i Boverkets byggregler, BBR 19. BÄR innehåller allmänna råd till den gamla plan- och bygglagen (1987:10). Boken kan fortfarande vara av intresse för äldre ärenden.)