bärförmåga

(Vid dimensionering:) den största kraft eller det största moment med bestämd riktning som kan upptas av en konstruktion eller konstruktionsdel eller i ett snitt hos en konstruktionsdel.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Syftar på förmågan att bära last utan att brott uppstår.

Källa: Wikipedia