bärverk

Konstruktion som har bärande eller stabiliserande funktion i byggnadsverk.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Bärverk kan bestå av:
Pelare
Reglar
Översikt horisontella bärverk
Fackverk och ramverk
Balkar och ytbärverk
Bågar och ramar

Källa: traguiden.se