BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet.

Källa: www.av.se (Arbetsmiljöverket)

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska byggherren, vid alla byggnads- och anläggningsarbeten, utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U). Dessa får tillsammans med byggherren ett ansvar för att arbetsmiljön och säkerheten fungerar under hela byggprocessen.

Den som byggherren utser till BAS ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet som står i relation till komplexitet och omfattning på projektet. För arbeten som utförs där konsumenttjänstlagen är tillämplig (privatpersoner) gäller särskilda regler som innebär att en entreprenör under vissa förutsättningar övertar det ansvar som normalt ligger på byggherren.

Källa: Maskinentreprenörerna