besiktning

Undersökning som utförs av myndighet eller av särskilt utsedd förrättare (besiktningsman) för att konstatera om ett objekt i ett eller flera avseenden uppfyller ställda krav.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer