besiktningsplan

Handling som anger plan för genomförande av besiktningar.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK – Byggandets Kontraktskommitté