besiktningsunderlag

Handlingar som erfordras för att genomföra en besiktning. I produktionsskedet utgörs besiktningsunderlaget av entreprenadhandlingar. I förvaltningsskedet utgörs det av drift- och underhållsinstruktioner, myndighetsbestämmelser m m.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer