beskrivning

Handling med föreskrifter om och/eller krav på utförande av och kvalitet på arbete.

I beskrivningen kan ingå bilder som kompletterar eller förklarar vad som anges i texten.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK – Byggandets Kontraktskommitté