beställning

Enligt AB04: Handling som utgör bekräftelse på att anbud godtas.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer