betalningsplan

Handling med föreskrifter om den ordning som gäller för betalning.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK – Byggandets Kontraktskommitté

En betalningsplan anger hur den överenskomna ersättningen skall betalas ut. Det finns två huvudtyper
– Betalningarna kan knytas till färdigställandet av olika byggnadsdelar, till exempel grund, stomme, tak.
– Betalningen sker med delsummor vid bestämda datum, förutsatt att entreprenören håller tidplanen.
Det förekommer att beställaren kräver att få förslag till betalningsplan redan i anbudet, för att kunna jämföra betalningsvillkoren mellan anbudsgivarna.

Källa: byggledarna.se