biutrymmen

Utrymme i anslutning till bostad som huvudsakligen är inrättat för sidofunktioner till boende. Exempel på biutrymmen är pannrum i småhus, garage, förråd.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

“biyta” eller “biutrymmen” är detsamma som biarea enligt svensk standard. “biyta” eller “biutrymmen” ska inte räkna in förråd, garage eller liknande utrymmen, om enda ingången dit är utanför bostaden.

Källa: SIS Swedish Standards Institute