bjälklag

Huvudsakligen horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Ett bjälklag är en horisontell bärande skivkonstruktion inom byggnadstekniken.

Ordet bjälklag förekommer i många olika sammansättningar beroende på dess användningsområde och material. Exempel på bjälklag namngivna efter material är träbjälklag och betongbjälklag. Exempel på bjälklag namngivna efter dess funktion är golvbjälklag, takbjälklag, våningsbjälklag och gårdsbjälklag.

Källa: Wikipedia