börvärde

En storhets önskade värde i visst ögonblick.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Börvärde är inom reglertekniken värdet av en storhet som den reglerade processen skall hålla. Ofta är börvärdet konstant under längre tidsperioder.

Källa: Wikipedia