bottenvåning

Nedersta våningen som är belägen helt eller till största delen över omgivande markyta.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Inom hela EU numreras våningsplanen nerifrån och uppåt, det nedersta planet är alltid plan 1. I ett hus med två källarplan ligger bottenvåningen på plan 3. Den gamla märkningen i Sverige med E, B eller BV finns fortfarande kvar i många fastigheter.

I Sverige numrerades tidigare våningarna vanligen med entréplanet som våning 1. Vanligt förekommande var att entréplanet i stället för “1” var märkt med E, B eller BV. Förtkortningarna står för entré, botten respektive bottenvåning. Därefter fortsatte numreringen på 2. I många andra länder brukar våningsplanet anges som antal trappor upp från entréplanet. Våningen ovanför entréplanet anges som då nummer 1 (“en trappa upp”).

Källa: Wikipedia