boutrymme

Utrymme ovan mark, inrättat för boende och huvudsakligen avsett för vistelse, hygien, matlagning, viss förvaring, kommunikation m m.

Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer