bräddavlopp

Anordning för avledning av överflödsvatten i magasin, bassäng eller ledning.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Anordning som möjliggör avledning av t ex magasin, bassäng eller ledning då tillrinningen är större än anläggningens kapacitet.

Källa: Länsstyrelsen i Gävleborg